Bygga Attefallshus

Den 2 juli 2014, blev det tillåtet att bygga och uppföra en komplementbyggnad eller, som det också kallas, komplementbostadshus i närhet till ditt vanliga en- eller tvåbostadshus. Detta helt utan bygglov. Byggnaden får vara högst 25 kvadratmeter och ha en taknockshöjd som max är 4 meter. Du måste, trots att byggnaden inte kräver bygglov, göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Du får aldrig börja bygga utan att fått besked från dem. Så länge inte ritningarna har mått som kräver bygglov ska det inte vara något problem. Dessa hus kan dock kosta en hel del att bygga. Finns inte hela summan på en gång, går det att finansiera det med smslån.

Permanentbostad utan bygglov

Ett attefallshus kan vara bra att ha som förråd, gästrum eller förvaring av utemöbler. De kan isoleras och har olika krav, beroende på vad de ska användas till. en del bor permanent i Attefallshus. Om Attefallshuset ska användas som permanentbostad, och alltså bli ett komplementbostadshus, krävs en betydligt högre standard än för friggeboden. Byggnaden måste då uppfylla alla krav som Boverkets byggregler ställer på en bostad. Kraven innebär att rumshöjden ska ha vissa mått, det ska komma in dagsljus, och byggnaden ska uppfylla vissa brandkrav och energikrav. I ett Attefallshus som används som permanentboende, måste alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, vara okej. Det innebär att inredning och utrustning för matlagning ska finnas, det ska vara möjligt att sköta personlig hygien och det ska finnas möjlighet att förvara saker. Det ska alltså finnas såväl kök som badrum. Huset får dock fortfarande bara vara 25 kvadratmeter stort. Huset måste också vara tillgängligt och anpassat för personer som har nedsatt orienteringsförmåga, eller nedsatt rörelseförmåga. Det finns också möjlighet att installera värme i Attefallshuset. Detta beror dock på husets användningsområde.

Extrahus utan bygglov

Att kunna bygga ett 25 kvadratmeter stort hus, utan bygglov är en stor frihet. Det har dock vissa krav på sig, för att det inte ska krävas ett bygglov trots allt. Du måste alltid invänta startbesked och godkännande från byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. Husen är relativt dyra att köpa, bygga och inreda. Det gäller därför att se över ekonomin. Vill man använda huset som permanentbostad, tillkommer än mer kostnader eftersom badrum och kök behöver byggas. Med andra ord krävs indragning av avlopp. Det krävs också ett värmesystem i huset. Ett Attefallshus kan ha många fler användningsområden, än permanentbostad. Det kan användas för förvaring, som förråd, som gästhus eller kanske som matkällare? Eftersom de 25 kvadratmeterna får delas upp på flera hus, finns det möjlighet att bygga flera Attefallshus. Kanske ett som gästrum, och ett som förråd någon annan stans på tomten. Attefallshusen finns även i flera olika modeller, så att de passar just din tomt. Oavsett vad du vill använda ditt Attefallshus till, och oavsett hur du tänker finansiera det, finns ett Attefallshus för dig.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage