Radonmätning i olika sorters bostäder

Radon är en radioaktiv ädelgas som lätt kan spridas till våra bostäder. I sig är inte gasen farlig egentligen, men när den sönderfaller avger radonet joniserande strålning, som kan vara farlig för hälsan. Hur farligt radonet i bostaden är för dig beror på flera olika faktorer, men för att vara på den säkra sidan är det alltid bra att kontrollera att radonet i bostaden har blivit uppmätt. Hur du ska gå tillväga för att kontrollera detta beror på i vilken typ av bostad du bor. Men oavsett vilken bostadstyp det är bör du kolla upp radonmätningen innan du flyttar in.
Om radonmätning i bostäder

En riktlinje är att radonhalten inte ska överstiga 200 Bq/m3, då den i så fall kan vara farlig för din hälsa. Den här riktlinjen är bestämd av svenska myndigheter – Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket – och ska därför följas av alla. Det bästa är att mäta radonet i två månader, och helst mellan 1 oktober och 30 april.

Hand drawing a graph about radon issue - concept image

Hand drawing a graph about radon issue – concept image

Radonmätning i hyresrätt

Om du flyttar in i en ny hyresrätt är det din hyresvärd som är ansvarig för radonmätningen och eventuella åtgärder om det skulle behövas. Du bör alltid kontrollera med din hyresvärd om detta har blivit gjort innan du flyttar in i bostaden. Om du inte får ett bra svar från din hyresvärd kan du vända dig till kommunen som du bor i för att ta frågan vidare.
Radonmätning i bostadsrätt

Om du har köpt en bostadsrätt är det föreningen i bostadsrätten som är ansvariga för att mäta och eventuell åtgärda problem med radon. Kontrollera därför med bostadsrättsföreningen om detta har blivit gjort innan du skriver på kontraktet.
Radonmätning i villa

Om du ska köpa ett hus bör du i samband med köpet, och innan du skriver på kontraktet, kontrollera om radonet har blivit uppmätt. Be om en kopia av mätningen för att vara på den säkra sidan. Om det inte har blivit gjort kan du vända dig till kommunen där du bor. Radonmätning Stockholm är alltid viktigt, då många av stadens hus är byggda på mark med hög radonhalt.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage