Från offert till avslutad affär

När du står inför en renovering eller en ny,- om- eller tillbyggnad är det viktigt att begära in offerter från flera olika håll. Jämför priser, villkor och erbjudanden och framförallt – välj det företag du själv känner dig trygg med.

Se till att vara delaktig från första början; att tillsammans med byggherren göra upp en tydlig och strukturerad arbetsbeskrivning, boka in uppföljnings- och avstämningsmöten samt slutbesiktning. Det är viktigt att du som husägare känner dig delaktig genom hela processen – från offert till avslutad affär. Det är också viktigt att hålla koll på ekonomin, på egen hand alt. med hjälp av Redovisning Tyresö, samt att kalkylera både för förutsedda och oförutsedda utgifter.

Arbetsprocessens olika steg

Att renovera, bygga nytt/bygga om sker stegvis. Alla steg i processen är lika viktiga; det kräver närvaro, engagemang och noggrann planering. Jobbet ska göras i samarbete med alla parter, vilket ställer stora krav på god kommunikation och transparens.

  • Offert

Begär in offerter från olika företag, jämför priser, referenser, villkor och tillgänglighet. Boka möte för att gå igenom era önskemål, tydliggöra förväntningar, se över möjligheter/eventuella hinder etc.

  • Arbetsbeskrivning

Se till att upprätta en tydligt strukturerad och detaljerad arbetsbeskrivning, som specificerar ansvarsfördelning, beräknad tidsåtgång, datum för slutbesiktning/bedömning och så vidare. Gå också igenom vilka rutiner, regler och lagar som bygget omfattas av.

  • Produktionsstart

Att förbereda ett byggprojekt kräver ofta noggranna och tidskrävande förberedelser. Detta är en mycket viktig del i processen, som kräver regelbundna avstämningsmöten, öppen dialog och stort engagemang från alla inblandade parter. Du vill att det ska bli rätt från början.

  • Ändringar/hinder

Om du eller byggherren vill eller blir tvungen att göra ändringar under arbetets gång, bör dessa så långt det går göras under förarbetets gång. Stora förändringar görs med fördel innan arbetet med dragning av el, vatten och avlopp påbörjats.

  • Avslutning

När arbetet är färdigt är det viktigt att göra en ordentlig och noggrann slutbesiktning. Denna bör utföras av en auktoriserad besiktningsman och resultera i en skriftlig rapport.

Liten ordlista

Offert – ett skriftligt anbud som enligt lag är bindande under acceptfristen

Acceptfrist – tiden som anger hur länge att anbud/en offert är bindande

Besiktning – undersökning av det slutförda arbetet

Entreprenad – uppdrag som utförs av företag/person på uppdrag av beställaren

Entreprenör – den juridiska/fysiska person som tagit på sig entreprenaden

Fackmässigt – innebär att arbete utförs i enlighet med den standard som gäller för en specifik bransch

Garantibesiktning – undersökning som fastställer om eventuella fel/problem som uppkommit under byggprocessen har framkommit inom överenskommen garantitid

Garantitid – innefattar den tid inom vilken entreprenören har garantiansvar för entreprenaden

Ombyggnad – en eller flera ändringsåtgärder som utförs på en befintlig yta (utomhus/inomhus) som har för avsikt att förändra användningsområdet

Renovering – en eller flera förändringsåtgärder som är jämförbara med nytt skick

Restaurering – en eller flera förändringsåtgärder som motsvarar det ursprungliga skicket

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage