Energikrav vid husbygge

Har du tänkt att bygga ditt drömhus eller letar du kanske efter ett befintligt drömhus? Hos Fastighetsbyrå Stockholm finns ett stort utbud av hus, lägenheter, fritidshus och andra lokaler. Inte bara äldre fastigheter hittas här utan även nybyggen med modern design och klimatsmart utförande. Ska du däremot sälja eller funderar på att sälja din bostad kan du få en gratis bostadsvärdering utan några hakar, dolda kostnader eller förpliktelser.

 

Energi och miljötänk har blivit en viktig del i vår vardag, och det gäller även hus och nybygge av hus. Svenska Boverket skärper sina regler för hur mycket energi som får gå åt till uppvärmning och drift av hus. Det finns en nollvision av användandet av elenergi och det är EU-direktiv på detta. Nära-nollenergiregler kallas det och det trädde i kraft i ett första steg 2017. 2021 beräknas andra steget träda i kraft. Här hittar du en tabell på BBRs (Boverkets ByggRegler) kravnivåer när det gäller energiåtgång på hus, byggnader och lokaler.

 

När man pratar om hur mycket energi som går åt vid drift av fastigheter råkar man ofta ut för termen klimatskal eller klimatskärm. Detta är enkelt sagt de delarna av huset som har kontakt med utomhusluften och marken, alltså ytterväggar, tak, golv, grund, fönster och dörrar. Energimyndigheten har en schablonuträkning som visar värmesvinnet för en genomsnittlig villa. 15% försvinner genom taket, väggarna släpper igenom 20%, golv/källare 15%, ventilationen 15% och fönster och dörrar släpper ut hela 35%. Givetvis beror detta på hur, var och när huset är byggt, av vilket material och hur pass det är isolerat. Även geografiskt läge spelar roll, men schablonen ger en greppbar bild av värmespillet i alla fall. Att ha gistna fönster och dörrar är alltså likställt med att elda för kråkorna. Man kan tilläggsisolera huset, både fasaden och taket, och man kan byta ut fönster och dörrar till tätare varianter. Men ju tätare huset är desto mer försvinner genom ventilationen eftersom ett tätt hus behöver mer ventilation. För att minska värmespill även här är det bra att installera värmeåtervinning på ventilationsluften. Detta är saker man kan göra för att minska energiförluster på befintliga och äldre hus.

Den här nära-nollvisionen kommer att drabba de som vill bygga hus i framtiden. En lägre energiförbrukning kommer sätta krav på bättre klimatskal på husen och när man tätar ett hus måste man som tidigare nämnts ha en bättre ventilation för att undvika fukt och mögel. I framtiden kommer säkert de flesta nya husen vara utrustade med en värmepump som återvinner värmen från ventilationen, som ett komplement till det befintliga värmesystemet. Ett bättre klimatskal blir dyrare att bygga och allt som allt kommer det därför bli dyrare att bygga hus, särskilt mindre hus och enplanshus. Kostnaden kan komma att öka med ett par hundratusen kronor

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage