Lägg upp en budget för husbygget

En av de viktigaste delarna i det enorma projekt som är att bygga ett hus är att lägga upp en budget för projektet. Med en budget att utgå från kan man vara säker på att kostnaderna för bygget inte kommer att spåra ur – eller i alla fall att man kommer att vara medveten om det, om det skulle hända. Budgeten blir en slags riktlinje för hela arbetet som man kan konsultera regelbundet för att försäkra sig om att man är på rätt spår.

Det första man måste göra, innan man börjar planera dessa riktlinjer, är dock att faktiskt ta reda på hur mycket pengar man har att röra sig med. På det sättet blir utgångsläget för budgeten inte hur mycket saker kommer att kosta, utan hur mycket de faktiskt får kosta. En viktig del av finansieringen av de flesta husbyggen är banklån, eftersom få har den mängden pengar sparade på ett konto som krävs för att bygga ett hus från grunden. För att skapa en budget med så stort svängrum som möjligt är det bra att se till att jämföra olika bankers lånevillkor först. Det kan man till exempel göra hos Consida. På det sättet är det enkelt att se till att man får så mycket pengar som möjligt till sitt husbygge, till så bra villkor som möjligt.

När man så har sina ekonomiska förutsättningar klara för sig, kan man sätta sig för att planera budgeten. En faktor som är bra att ta ställning till tidigt är hur mycket man vill göra själv och hur mycket man vill lämna över på hantverkare, eftersom detta i stor utsträckning påverkar budgeten. Man kan spara mycket pengar på att göra grovarbetet själv, om man är lite händig, men samtidigt kommer man då att behöva lägga ner mycket tid och energi på husbygget. Vill man att det ska gå fortare kommer man kanske att behöva ta ledigt från jobbet, vilket sannolikt innebär en större ekonomisk förlust än att anlita hantverkare. Alternativet är att bara arbeta med huset när man är ledig, men då får man räkna med att det tar lång tid.

Något annat som påverkar budgeten är materialval, och återigen handlar det om prioriteringar och vad man tycker är viktigt att lägga pengar på. Kanske vill man till exempel välja miljövänliga material, som naturträ, sten eller tegel? Det kostar i regel mer än de flesta konstgjorda material, som laminat. Det kan dock vara värt det i längden, om man tänker långsiktigt och bygger ett hus som ska hålla livet ut utan att behöva större renoveringar (och kanske livet ut för nästa generation också).

Egentligen handlar budgetplanering hela tiden om val och om prioriteringar. Gör man rätt val i ett tidigt skede kommer både själva processen av att bygga huset att bli enklare, och man kommer att vara mer nöjd med slutresultatet.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage